Environmental Awareness Evaluation within the Scope of Noise Pollution: The Case of Adana-Çukurova District

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i12.2452-2465.6570

Keywords:

Environmental Sensitivity, Environmental Awareness, Noise Pollution, Environmental Awareness Mapping and Distribution

Abstract

Today, environmental issues are rapidly increasing due to the growing population, rapid and unplanned urbanization, industrialization pressure, and advancing technology. Consequently, there is an accelerated search for solutions to environmental problems. As in the formation of these problems, humans will be a key factor in solving them. Therefore, individuals need to be developed and equipped in terms of environmental awareness, environmental consciousness, and environmental sensitivity. Many studies in the literature advocate the necessity of education to increase environmental awareness; however, first and foremost, individuals’ environmental awareness must be identified and their levels must be revealed. In this study, noise pollution, which has been increasingly impactful in the last 30 years and is ranked as the second-highest burden of disease by the World Health Organization after air pollution, with less awareness compared to other environmental issues, is evaluated. In this context, the research area is selected as the Çukurova District of Adana Province, and the awareness of noise pollution among the residents in the region is assessed through survey forms and SPSS software. Additionally, using the survey results, the proportional values of noise pollution as the most significant environmental issue are evaluated as spatial analysis and mapped.

References

Akça A. 2009. Afyonkarahisar Şehir Merkezi Gürültü Haritasının Oluşturulması ve Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fizik Anabilim Dalı, Afyon.

Basner M, Babisch W, Davis A, Brink M, Clark C, Janssen S, Stansfeld S. 2014. Auditory and Non-Auditory Effects Of Noise On Health. Lancet, 383(9925):1325-1332. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61613-X

Başal HA. 2003. Okul Öncesi Eğitiminde Uygulamalı Çevre Eğitimi. In: Müzeyyen Sevinç (editör). Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Bozkurt Z. 2013. Karayolu Ulaşımından Kaynaklanan Çevresel Gürültü ve Bu Gürültüye Yol Kaplamalarının Etkilerinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana.

Ministry of Environment and Urbanization. 2019. Turkey Environmental Issues and Priority Assessment Report (Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu, 2017 Yılı Verileriyle). P.43, Ankara.

Çolakkadıoğlu D, Yücel M. 2017. Modeling Of Tarsus-Adana-Gaziantep Highway-İnduced Noise Pollution Within The Scope Of Adana City And Estimated The Affected Population. Applied Acoustics, 115:158–165. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2016.08.029

Çolakoğlu E. 2010. Haklar söyleminde Çevre Eğitiminin Yeri ve Türkiye’de Çevre Eğitiminin Anayasal Dayanakları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 88:151–171.

Erkal S, Yertutan C, Şafak Ş. 2011. Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Bilincinin Oluşturulmasında Ailenin Rolü. Sosyo Ekonomi, 14(14):145-157.

Erten S. 2005. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Çevre Dostu Davranışların Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara. 28: 91-100.

Evans A. 2017. Environmental Noise Pollution: Has Public Health Become too Utilitarian? Open Journal of Social Sciences, 5(5):80-107. DOI: 10.4236/jss.2017.55007

Fan Y, Zhiyi B, Zhujun Z, Jiani L. 2010. The Investigation of Noise Attenuation by Plants and the Corresponding Noise-Reducing Spectrum. Advancement of the Science, 72(8): 8-15. http://www.jstor.org/stable/26328102

Kahveci B. 2016. Kent İçi Yollardan Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Adana/Turgut Özal Bulvarı Örneğinde Haritalanması. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Adana.

Karataş A. 2013. Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Çevre Eğitiminin Rolü ve Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Doktora Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Kurra S. 2009. Çevre Gürültüsü ve Yönetimi I. Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ISBN 978-975-6437-87-2.

Mansuroğlu S, Karagüzel O, Atik M, Kınıklı P. 2010. Effects Of Socio-Economıc Characteristics On Environmental Attitudes In Developing Countrıes: Antalya Case In Turkey. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24 (1):10-18.

MEB, 2011. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Sağlığı - Gürültü Kirliliği. 850CK0036, Ankara.

Oğuz D, Çakcı I, Kavas S. 2011. Yükseköğretimde Öğrencilerin Çevre Bilinci. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(1):34-39.

Onay B. 2021. Okul Bahçeleri ve Çevresindeki Gürültü Kirliliğinin Önlenmesinde Peyzaj Mimarlığı Yaklaşımları: Isparta Örneği. Doktora Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Isparta.

Öner İ. 2018. İmar Planlarının Karayolu ve Demiryolu Trafik Gürültü Değerlerinin Etkisi Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Samsun.

Özmen D, Çetinkaya AÇ, Nehir S. 2005. Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(6):330-344.

Paşaoğlu A. 2013. Eyüp Hasdal-Kemerburgaz Yolu Göktürk Mevkiinde Otoyoldan Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi, Gürültü Haritasının Hazırlanması ve Gürültü Perdesi Modeli. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Şahin E. 2003. Gürültü Kontrol Yöntemleri Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 4(18):67-80.

Şama E. 2003. Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2):99-110.

Taycı ÜF. 2009. İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum, Bilgi Duyarlılık ve Aktif Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma – (Çorlu Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Namık Kemal Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Tekirdağ.

Tunç AÖ, Ömür GA, Düren AZ. 2012. Çevresel Farkındalık. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47:227-246.

UHKİA, 2022. Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı. Hava Kalitesi İstasyon Verisi İndirme. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Available from: https://sim.csb.gov.tr/STN/STN_Report/StationDataDownloadNew [Accessed 20 May 2022]

Yamane T. 2001. Temel Örnekleme Yöntemleri. Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, ISBN 975 8431 34-X, Çeviri: Alptekin Esin, M. Akif Bakır, Celal Aydın, Esen Gürbürsel, İstanbul.

Yeşil M, Turan Y. 2020. Çevresel Duyarlılık Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10 (2):418-435.

Yeşilyurt S, Gül Ş, Demir Y. 2013. Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılığı: Ölçek Geliştirme Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25):38-54

Yücel M. 2000. Çevre Sorunları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 109, Ders Kitapları Yayın No: A-28. Adana.

Yücel M, Altunkasa F, Güçray S, Uslu C, Say NP. 2006. Adana’da Çevre Duyarlılığı Düzeyinin ve Geliştirme Olanaklarının Araştırılması. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2:217- 228.

Yücel M, Say N, Çolakkadıoğlu D, Güzelmansur A, Erzurumlu, G. 2009. Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde Gürültü Kirliliğinin ve Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Sonuç Raporu, ZF2009BAP28, Adana.

Yücel M, Söğüt Z, Bayat B, Say N, Zorlu F, Çolakkadıoğlu D. 2015. Adana’da Kent İçinden Geçen Otoyolun Çevreye Etkilerinin Belirlenmesi ve Azaltıcı Önlemlerin Araştırılması. TUBİTAK Projesi Sonuç Raporu, 113O505, Adana

WHO, 1999. Guidelines for Community Noise. Available from: https://www.who.int/docstore/peh/noise/ [Accessed 03 July 2022]

WHO, 2018. Environmental Noise Guidelines For The European Region. World Health Organization, ISBN 978-92-890-5356-3

Downloads

Published

28.12.2023

How to Cite

Kahveci, B., & Yücel, M. (2023). Environmental Awareness Evaluation within the Scope of Noise Pollution: The Case of Adana-Çukurova District . Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 11(12), 2452–2465. https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i12.2452-2465.6570

Issue

Section

Research Paper