Effects of Plant Growth Promrting Rhizobacteria (PGPR) and Vermicompost on Plant Characteristics of Sambucus sp. (Sambucus nigra L.)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24925/turjaf.v12i1.66-71.6405

Keywords:

Elderberry, Rhizobacteria, Vermicompost, Plant growth, Leaf characteristics

Abstract

The study was conducted in Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture with the aim of determining the effects of (PGPR) bacteria and vermicompost on plant characteristics of Tokat-1 Elderberry genotype. According to the applications, the number of summer shoots was found to be around 14-20 number/plant and there was no statistical difference between the applications. The longest shoot length was measured as 89.39 cm from the control application, 86.48 cm from the PGPR application and 77.03 cm from the vermicompost application, and the difference between the applications was found to be significant. The average tree crown volume was measured as 1.52-2.43 m3 and the highest value was obtained from control and PGPR application. Plant stem diameter and leaf area unaffected by the applications. The effect of the applications to the number of plant roots (46-80 number / plant), root diameter (7.88-10.45 mm) and total dry matter weight of the root (28.79-31.63) were similar values.

References

Arıkan, Ş. (2012). Bitki Büyümesini Artırıcı Rizobakterilerin (BBAR) Vişnede Bitki Gelişimi, Verim ve Meyve Kalitesine Etkileri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Atılgan. H., Mısırlı, A., Özaktan, H., Şen, F., Acarsoy Bilgin, N. (2019). Bakteri ve Kompost Çayı Uygulamalarının Salihli Kiraz Çeşidinde Meyve Özellikleri, Verim ve Besin Elementi İçeriklerine Etkileri. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 2019, 56 (4): 409-416.

Coşkun, N. (2011). Bitki Büyümesini Artırıcı Riobakteriler (Bbar) Ve Perlan (Ba+Ga4+7) Uygulamalarının, M9 Anacı Üzerine Aşılı Bazı Elma Çeşitleri Fidanlarında Dallanma Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi.

Çakmakçı, R. (2004). Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakterilerin Tarımda Kullanımı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 36 (1), 97-107, 2005 ISSN 1300-9036.

Erdoğan, U., Koç, A. (2018). Bitki Büyümesini Teşvik Eden Rizobakteri Uygulamalarının Armut Fidanlarının Vejetatif Gelişim Özelliklerine Etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (2018) 35 (Ek Sayı), 13-22.

Arıkan, Ş., Eşitken, A., İpek, M., Pırlak, L., Turan, M., Dönmez MF. (2018). Bitki Büyümesini Artıran Rizobakteri (BBAR) Uygulamalarının Kireçli Toprak Şartlarında Yetiştirilen Deveci Armut Çeşidinin Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (2018) 35 (Ek Sayı), 54-56.

Gerçekcioğlu, R. (2013). Mürveryemişi. Üzümsü Meyveler. Eğitim Yayınları No:1. S. 383-402.

Gerçekcioğlu, R., Ertürk, A., Öz Atasever, Ö. (2018). Bitki Büyümesini Teşvik Edici Rizobakteri (PGPR) Uygulamasının Eşme Ayva Çeşidinde (Cydonia vulgaris L.) Bitki gelişmesi Üzerine Etkileri. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG) 35, 89-96. DOI: 10.13002/jafag4506

Gupta, R., Garg, VK. (2008). Stabilization of primary sewage sludge during vermicomposting. J Hazard Mater 1530:1023 – 1030.

Güneş, A., Turan, M., Şahin, F., Haliloğlu, K. (2012). Organik Tarımda Biyogübrelerin Kullanımı. http://traglor.cu.edu.tr/ objects/objectFile/2J7CIFof-16122012-31.pdf Erişim tarihi: 13/12/2018.

Halvin, JL., Soltanpour, PN. (1980). A Nitric Acid Polant Tissue Digest Method for Use With Inductively-coupled Plasma Spectrometry. Communications in Soil Science and Plant Analysis 11, 969-980.

İmriz, G., Özdemir, F., Topal, İ., Ercan, B., Taş, MN., Yakışır, E., Okur, O. (2014). Bitkisel Üretimde Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakteri (PGPR)’LER Ve Etki Mekanizmalrı. Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR, Cilt:12, Sayı:2, S:1-19.

İpek, M., Arıkan, Ş., Eşitken, A., Pırlak, L. (2018). Bitki Gelişimini Artırıcı Rizobakterilerin “Heritage” Ahududu (Rubus idaeus L.) Çeşidinde Bitki Gelişimi, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi. YYÜ TAR BİL DERG. 2018, 28(1): 42-48.

Kara Özbek, C., Dalkılıç, Z., (2017). Üç Yapraklı Portakal Çöğürlerinin Büyümesi Üzerine Mikoriza ve Solucan Gübresinin Etkisi, Nagami Kamkatı Aşı Kalemlerinin Kobalt-60 Işınlamasına Dayanımının Belirlenmesi ve Farklı Genotiplerin RAPD Belirteçleri ile Tanımlanması . Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 1-7 . DOI: 10.25308/aduziraat.304139

Karaçal, İ., Tüfenkçi, Ş. (2010). Bitki Beslemede Yeni Yaklaşımlar Ve Gübre - Çevre İlişkisi.

Karakurt, H., Kotan, R., Aslantaş, R., Dadaşoğlu, F., Karagöz, K., Şahin, F. (2010). Bitki Büyümesini Teşvik Eden Bazı Bakteri Strainlerinin ‘Şekerpare’ Kayısı Çöğürlerinin Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41 (1), 7-12, 2010 Journal of Agricultural Faculty of Atatürk University, 41 (1), 7-12, 2010 ISSN: 1300-9036.

Karlıdağ, H., Eşitken, A., Turan, M., Şahin, F. (2007). “Effects of root inoculation of plant growth promoting rhizobiacteria (PGPR) on yield, growth and nutrient element contents of apple”, Scientia Horticulture, 114: 16-20.

Kınık, E. ve Çelikel, F.G. (2017). Bakteri ve Oksin Uygulamalarının Kuşburnu Bitkisinin Çelikle Çoğaltılması Üzerine Etkileri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(13): 1714-1719, 2017.

Lim, S.L., Wu, T.Y., Lim, P.N., Shak, K.P.Y. (2014). The use of vermicompost in organic farming: overview, effects on soil and economics. J. Sci. Food Agric., 95: 1143-1156. https://doi.org/10.1002/jsfa.6849

Manivannan, S., Balamurugan, M., Parthasarathi, K., Gunasekaran, G. and Ranganathan, L.S. (2009). Effect of vermicompost on soil fertility and crop productivity – beans (Phaseolus vulgaris). J Environ Biol 30: 275– 281.

Öz Atasever, Ö. (2022). Ticari Gelişim Potansiyeli Olan Bir Meyve Türü ‘Mürver’ (Sambucus nigra L.). Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış Ve Kırsal Kalkınma. Iksad Publications – 2022. S 77-85. ISBN: 978-625-6380-23-3

Prabha, M.L. (2009). Waste management by vermitechnology. Ind J Env Prot 29 : 795 – 800

Saatçıoğlu, G., Görgün, G. (2012). Mürver Ağacı (Sambucus L.) Ve Önemi Elderberry, Sambucus L. And İts Importance. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bursa. Uludağ Arıcılık Dergisi Mayıs 2012. S. 68-69.

Samancıoğlu, A., Yldırım, E. (2015). Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Bitkilerde Kuraklığa Toleransı Arttırmadaki Etkileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 20(1):72-79 (2015).

Seymen, M., Can, H., Kal, U. (2019). The Role and Current Status of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR) in Vegetable Cultivation. 2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, November 7-10, 2019, S184-193

Tundis, R., Loizzo, M.R., Bonesi, M., Sicari, V., Ursino, C., Manfredi, I., Conidi, C., Figoli, A., Cassano, A. (2018). Concentration of Bioactive Compounds from Elderberry (Sambucus nigra L.) Juice by Nanofiltration Membranes. Plant Foods for Human Nutrition (2018) 73:336-343.

Uçgun, K., Altındal, M. ve Cansu, M. (2017). Elma Ağaçlarında Yaz Budamasının Meyve ve Yaprakların Kalsiyum İçeriği Üzerine Etkisi. Toprak Su Dergisi, 2017, Özel Sayı: (71-75).

Yildiz, E., Yaman, M., Ercisli, S., Sumbul, A., Sonmez, O., Gunes, A., Bozhuyuk, M.R., Kviklys, D. 2022. Effects of Rhizobacteria Application on Leaf and Fruit Nutrient Content of Different Apple Scion–Rootstock Combinations. Horticulturae. 2022; 8(6):550. https://doi.org/10.3390/ horticulturae8060550

Downloads

Published

19.01.2024

How to Cite

Şakar, M., & Öz Atasever, Öznur. (2024). Effects of Plant Growth Promrting Rhizobacteria (PGPR) and Vermicompost on Plant Characteristics of Sambucus sp. (Sambucus nigra L.) . Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 12(1), 66–71. https://doi.org/10.24925/turjaf.v12i1.66-71.6405

Issue

Section

Research Paper