Balık Tüketim Eğilimleri, Sinop İli Örneği

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24925/turjaf.v8i5.1053-1057.3249

Keywords:

Sinop, Aquatic food, Fish consumption, Consumption preferences, Consumption quantities

Abstract

Çalışmada Türkiye ve Karadeniz Bölgesinin önemli balıkçılık yerlerinden olan Sinop il merkezinde balık tüketim tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın özelliği gereği iadesiz seçim gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın birincil verilerini, anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmuştur. Verilerin analizinde; betimletici istatistikler, ki-kare uyum testi ve regrasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada denek sayısını belirlemek için; n=Npqta2/[(N-1)d2+ pqta2] formülünden yararlanılmıştır Katılımcılardan %58‘i balıketinin sağlıklı olduğunu belirtmiştir. En çok tükettikleri etin balıketi olduğunu belirtenlerin oranı sadece %21‘dir. Deneklerin tamamına yakını (%94) balığı taze olarak tüketmeyi tercih etmektedir. Haftada en az bir kez balık tüketenlerin oranı sadece %2 iken, en yüksek oran (%48) on beş günde bir tüketimdedir. Deneklerin yarısına yakını (%45) balıketini ızgarada pişirerek tüketmeyi tercih etmektedir. Balıketi tüketenlerin %90‘ı deniz balığını tercih ederken, %71‘i balık satış yerlerinin bir arada olmasını istemektedirler. Ayrıca deneklerin %49‘u balık sakladıklarını belirtmiş ve balık saklayanların %82‘isi soğuk muhafaza, %16‘sı tuzlama ile balık saklamayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Soğuk muhafaza yoluyla balık saklayanların %74‘ünün geliri 3000 TL ve üzeri gelir seviyesine sahiptir. Tuzlama yoluyla balık saklayanların her gelir grubuna dağılmış olması, yöredeki kadim kültürden kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Published

23.06.2020

How to Cite

Yücel, Şennan, Baki, B., & Küçükkoşker, B. (2020). Balık Tüketim Eğilimleri, Sinop İli Örneği. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 8(5), 1053–1057. https://doi.org/10.24925/turjaf.v8i5.1053-1057.3249

Issue

Section

Research Paper

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>