Determination of Production and Marketing Behaviors of Producers Selling Products to the Turkish Grain Board, (Kırşehir Province Mucur District Micro Field Study)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i10.1807-1816.6365

Abstract

The aim of this study is to examine the socio-economic characteristics of producers who sell wheat to the Turkish Grain Board (TGB), which is an interventionist organization in the purchase and sale of grain in Türkiye, as well as some of their behaviors regarding production, marketing preferences, and their relations with TGB. The sample of the study consisted of 100 wheat producers in the Mucur district of Kırşehir province. The obtained data were interpreted by converting them into tables, cross-tabulations, and graphs. The data in the cross tables were statistically interpreted using Chi-square analysis. It can be said that producers are not satisfied with TGBs’ purchasing practices for some reasons. The most important reason for this is that quality-based purchasing practices have an extremely negative impact on prices. It was determined that they were not satisfied, and this resulted in high price reductions in quality-based purchasing, and as a result, there was distrust in analysis practices. Quality-based purchasing policy is a method that allows wheat quality characteristics to be determined with various devices in a short time. This method, which is decisive in quality classification and product pricing scale, must be explained correctly to producers. Otherwise, the producer ’s trust in the TGB may gradually decrease. This can be achieved through initiatives taken by the institution or through various publications and training activities. One of the most important results of this study is that TGBs and decision-makers are more sensitive to local producers. For decision-makers to maintain their influence on the producer, they must carefully examine the details of the processes with an inductive approach, starting from the bottom up. This situation is considered critical in terms of food security.

References

Anonim 2020a, 2019 Yılı hububat sektör raporu, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Ankara.

Anonim 2020b, 2020 Yılı Hububat Sektör Planı, https://www.TGB.gov.tr/Upload/Document/sektorraporlari/

hububat2020.pdf [Ziyaret Tarihi: 17.01.2023].

Anonim 2021a, 2021 Buğday Raporu, https://www.ankaratb. org.tr/lib_upload/Bugday%20Raporu.pdf [Ziyaret Tarihi: 10.01.2023].

Anonim 2021b, 2021. Tarım Ürünleri Piyasaları, TEPGE (Strateji geliştirme başkanlığı), https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ [Ziyaret Tarihi: 06.01.2023].

Anonim 2021c. Ürün Masaları Buğday Bülteni, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı https://www.tarim orman.gov.tr [Ziyaret Tarihi: 07.01.2023].

Anonim 2022a, Mucur Ekonomik Durum, Mucur Kaymakamlığı, Http://Mucur.Gov.Tr/Mucur-Ekonomik-Durum [Ziyaret Tarihi: 16.05.2023].

Aydın B, Unakıtan G. 2016, Trakya Bölgesinde Faaliyet Gösteren Tarım İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Tarımsal Uygulamalara Yaklaşımları, TEAD, 2016; 2(2): 11-25, Araştırma Makalesi.

Büyükkılıç B. 2021, Yem Ham Maddeleri: Buğday ve 2021 Beklentileri. Uluslar Arası Hayvan Yemi ve Katkıları Dergisi. https://www.yemvekatki.com/yem-ham-maddeleri-bugday-ve-2021-beklentileri/ [Ziyaret Tarihi: 07.01.2023].

Çiçek A., Erkan O. 1996, Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, (12).

Doğan HG, Kan A. 2018, Türkiye'de Yağış ve Sıcaklığın Buğday Verimine Etkisi: Panel FMOLS ve Panel VECM Yaklaşımı, Çevre Geliştirme Sürdürme 21 , 447–460 (2019). https://doi.org/10.1007/s10668-018-0298-5.

Ekmen ME. 2019. Dünyada ve Ülkemizde Hububat Örgütlenmesi, Tarım ve Orman Dergisi, http://www.Turktarim.Gov.Tr/Haber/305/Dunyada-ve-Ulkemizde-Hububat-Orgutlenmesi-FAO,2021. Dünya Gıda Örgütü.

Gómez Plana AG, Devadoss S. 2004, A Spatial Equilibrium Analysis of Trade Policy Reforms on World Wheat Market, Applied Economics 36(15), 1643-1648.

İstikbal D. 2020, Dünya Buğday Ekonomisinde Türkiye, Kriter dergisi, Eylül 2020 Yıl 5, Sayı 49.

James JS, Alston JM. 2002, Seeds of Progress? French Wheat Production, Quality, and Policy, No. 413-2016-25914.

Kan M, Küçükçongar M, Morgounov A, Keser M, Özdemir F, Mumınjanov H, Qualset, CO. 2017, Türkiye’de Yerel Buğday Popülasyonlarının Durumu ve Yerel Buğday Üreten Üreticilerin Üretim Kararlarında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/, ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848 (2017) 34 (2), 54-64

Özbek FŞ, Fidan H. 2013, Konya İlinde Buğday Üretiminde Ürün Kaybına ve/veya Fiyat İndirimine Neden Olan Hastalık ve Zararlıların İncelenmesi, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, Ankara Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü.

Tarhan S, Dellal İ. 2021, Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Politikalarının Üreticilerin Buğday Üretim Uygulamaları Üzerine Etkisi: Ankara İli Gölbaşı İlçesi Örneği, Araştırma Makalesi Ziraat Mühendisliği (373), 19-28 DOI: 10.33724/zm.891801.

Taşcı R, Özercan B, Bolat M, Arslan S, Yazar S, Karabak S, Bayramoğlu Z. 2020, Yozgat İlinde Makarnalık Buğday Üretim ve Pazarlama Yapısının İncelenmesi, Anadolu, J. Of Aarı Issn: 1300-0225 (Print) E-ISSN: 2667-6087 (Online) 2020, 30 (2): 207-220 Doı: 10.18615/Anadolu.834935.

Taşcı R, Karabak S, Özercan B, Bolat M, Arslan S, Tarhan S, Hamarat T. 2022. Ankara İlinde Makarnalık Buğday Üretim Yapısı ve Üreticilerin Çeşit Tercihleri, Araştırma Makalesi Ziraat Mühendisliği (374), 56-66 DOI: 10.33724/zm.1021666.

TÜİK 2022. Bitkisel Tablolar, https://biruni.tuik.gov.tr/ medas/?kn=104&locale=tr [Ziyaret Tarihi: 13.01.2022].

Downloads

Published

22.10.2023

How to Cite

Doğan, H. G., & Bulut, A. (2023). Determination of Production and Marketing Behaviors of Producers Selling Products to the Turkish Grain Board, (Kırşehir Province Mucur District Micro Field Study). Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 11(10), 1807–1816. https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i10.1807-1816.6365

Issue

Section

Research Paper

Most read articles by the same author(s)