Energy Efficiency Analysis in the Case of Sustainable Lighting Design Butterfly Valley Park (Konya)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i10.1935-1941.6329

Keywords:

Lighting, Lighting Design, Energy Saving, Energy Efficiency, City Park, Relux Software

Abstract

The concept of lighting is of great importance in providing the security that people need so that they can have a quality of life and in meeting their aesthetic needs. Lighting design is related to the physical structure and the environment, and thanks to the lighting design, the aesthetic and functional needs of people will be met and the quality of life will be increased. The need to reflect the historical, cultural and aesthetic values of the city has brought the issue of urban lighting to the agenda. Lighting systems, which are applied without paying attention to the necessary lighting standards and criteria, cause some problems in urban spaces. One of these problems is light pollution; It is generally defined as the use of light in the wrong place, in the wrong amount, in the wrong direction and at the wrong time. Light pollution adversely affects the natural life and daily lives of people, and it is necessary to take various measures to eliminate such negativities in human life, to detect and eliminate these problems. In this study; The standards for the lighting of the city parks obtained by the literature studies were determined, the current lighting situation of the Butterfly Valley Park and the recommended lighting design produced by the Relux software in accordance with the standards. According to the findings; In the current lighting project, the total power consumed as a result of the lighting of all the lamps of the area has been calculated as 96 005.0 W. In the proposed lighting project, the total power consumed as a result of the burning of all lamps was calculated as 27 630.0 W. The obtained energy gain was found to be 96 005.0 W – 36 700.0 W = 68 375.0 W. As a result of working in the light of this information, energy savings of 1 in 3 have been achieved.

References

Alişan B. 2013. İstanbul’daki Tarihi Vapur İskelelerinin Dış Cephe Aydınlatması Açısından Değerlendirilmesi ve Ortaköy Vapur İskelesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Aksay CS, Ketenoğlu O, Kurt L. 2007. Işık Kirliliği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 7(2), 231-236.

Ataç E. 2008. Kent, güvenlik ve güvenli kent planlaması; Bursa örneği. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Büyükbıçakcı Z. 2010. Bilgisayar Destekli aydınlatma programlarının aydınlatma tekniğindeki Yeri ve önemi. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Çetin FD, Gümüş B, Özbudak YB. 2003. Işık Kirliliği Problemi ve Diyarbakır Ölçeğinde İncelenmesi. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve Sergisi, Diyarbakır.

Çorbacı ÖL, Duran Gökalp D, Göker P. 2012. İç Mekanda Bitkilerle Tasarımda Işığın Önemi, Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu Bildirileri II, s. 211-222.

Dokuzcan H. 2006. Işık Kirliliği Açısından Kent Aydınlatması ve Taksim Meydanı Örneği

Dursun B. 2005. Dahili Ortamlarda Aydınlatma Hesaplama Tekniklerinin Analizi ve Bir Uygulama Örneği. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Erten ŞY. 2014. Aydınlatmada enerji verimliliğinin incelenmesi: Endüstri yapısı örneği. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.

Güngör S, Polat AT, Demir M. 2019. Investigation of Positive and Negative affect of Plants and City Furnitures By Design Criteria of Landscape Architecture In The Main Transportation Arteries of Afyon/Turkey. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Dergisi (IJLAR) E-ISSN:2602-4322, 2(1), 07–14. Retrieved from https://ijlar.org/index.php/ijlar/article/view/135

Güngör S, Öner B. 2020. The Change in Recreational Activity Usage in the Normalization Process After Covid-19 and Individuals’ Cravings for Urban Green Areas. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 8(sp1), 8–12. https://doi.org/10.24925/turjaf.v8isp1.8-12.3889

Işık U. 2009. Aydınlatma programlarının gelişmiş ışık simülatörleri ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi.

Kellert SR. 2008. Dimensions, elements, and attributes of biophilic design. Biophilic design: the theory, science, and practice of bringing buildings to life, 3-19.

Meier J, Hasenöhrl U, Krause K, Pottharst M. (Eds.). 2014. Urban lighting, light pollution and society. Routledge.

Önder S, Konaklı N. 2002. Görsel kirlilik ve Konya kenti örneğinde incelenmesi üzerine bir araştirma. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 16(30), 28-37.

Rajkhowa R. 2014. Light pollution and impact of light pollution. international Journal of Science and Research (IJSR), 3(10), 861-867.

Yenioğlu F. 2010. Kent parklarında aydınlatma elemanlarının kullanımının peyzaj mimarlığı açısından irdelenmesi: Ankara-Altınpark örneği.

Yıldız ND, Yılmaz H. 2005. Işık kirliliği, ortaya çıkardığı sorunlar ve çözüm önerileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 36(1), 117-123.

Uygun E, Görgülü S. 2016. Daylight simulation performance comparison of DIALux and RELUX Illumination simulation programs. The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University. S1, 1-8.

Downloads

Published

24.10.2023

How to Cite

Erbil, Z. C., & Arısoy, N. (2023). Energy Efficiency Analysis in the Case of Sustainable Lighting Design Butterfly Valley Park (Konya). Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 11(10), 1935–1941. https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i10.1935-1941.6329

Issue

Section

Research Paper