Pleurotus eryngii Türünün Farklı İzolatlarına Ait Mantarların Bazı Mineral Besin İçeriklerinin Belirlenmesi

Erdinç Uysal, Mustafa Kemal Soylu

Abstract


Bu çalışma tüm dünyada Pleurotus türlerinin kralı olarak bilinen (The King Oyster) Pleurotus eryngii mantarının farklı izolatlarında mineral madde içeriklerinin belirlenebilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Pleurotus eryngii türüne ait farklı lokasyonlardan elde edilen 15 farklı izolat materyal olarak kullanılmıştır. Örneklerde fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, mangan ve çinko belirlemesi yapılmıştır. Her bir izolatın mineral içeriği sap ve şapkada ayrı ayrı belirlenerek elde edilen sonuçlar bu şekilde değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre mineral içerikleri sap ve şapkada önemli oranda farklılık göstermiştir. Fosfor, magnezyum, demir, mangan ve çinko şapkada daha yüksek oranda bulunurken potasyum, kalsiyum ve sodyum mantar sapında yüksek belirlenmiştir. Ortalama değerler dikkate alındığında izolatlar arasında mineral içerikleri açısından önemli farkların olduğu görülmüştür. K7 ve J113 en yüksek fosfor içeren izolat olmuştur. WC888 hem potasyumu hem de sodyumu en çok içerirken, WC999 mangan ve magnezyum içeriği en yüksek olan izolatlar olmuştur. Kalsiyumu en fazla J113 izolatı içerirken, demir açısından en zengin izolat K78 olarak saptanmıştır. Çinko açısından en yüksek içerik K78, J113, M18 ve WC 955 izolatlarında belirlenmiştir.

Keywords


Pleurotus eryngii; mineral madde; sap; şapka

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf.v4i3.139-143.567

 Creative Commons License
This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISSN: 2148-127X

Turkish JAF Sci.Tech.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF) is indexed by the following national and international scientific indexing services: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Journals

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

International Journal of Poultry - Ornamental Birds Science and Technology

Turkish Research Journal of Academic Social Science

Turkish Research Journal of Academic Technical Science

Turkish Research Journal of Academic Health and Medical Sciences

Our congresses

International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (TARGID)

International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF)

Our Youtube Channel

TURAS TV

Our Books

Our Scientific Books

About Us

The Turkish Science and Technology Publishing (TURSTEP) is an online and open-access platform to publish recent research and articles of scholars worldwide. Founded in 2013 and based in Turkey, the TURSTEP as a platform for academics, educators, scholars, and students from Turkey and around the world, to connect with one another. The TURSTEP disseminates research that is proven or predicted to be of significant influence for the general public.

       

Contact Us

Please send all inquiries to the email:

teditor@agrifoodscience.com

Business Adress

Eğriköprü mh. Pilot Kaya İstektepe Cad. 9/1 BLOK Daire 7, 58050 Merkaz/Sivas, Turkey