Bitkilerin Kuraklık Stresine Tepkilerinde Bilinenler ve Yeni Yaklaşımlar

Neslihan Zahide Öztürk

Abstract


Bu derleme, bitkilerin kuraklık stresine karşı gösterdikleri kompleks fizyolojik ve metabolik tepki mekanizmaları hakkında bilinenleri özetlemek, en etkin yaklaşımları vurgulamak ve tarımsal anlamda önemi olan bitkilerin kuraklık toleransını arttırmak amaçlı çalışmalar için kullanılabilecek olan yeni yaklaşımları değerlendirmek amacını taşımaktadır. Kuraklık, tarımsal üretimde ciddi verim kayıplarına neden olan etmenlerin başında gelmektedir. Küresel ısınmaya bağlı olarak beklenen şiddetli kuraklık olayları, tarımsal anlamda kullanılan bitkilerin kuraklık toleranslarının arttırılması yolunda ciddi adımların acil olarak atılmasının gerekliliğini bir kez daha gözler önüne koymaktadır. Hareket edemeyen canlılar olan bitkiler, kuraklık, sıcaklık, tuzluluk ve aşırı yağış gibi abiyotik stres koşullarına büyüme ve gelişmeleri en az zarar görecek şekilde fizyolojik ve metabolik değişikliklerle tepki vermektedirler. Ancak, abiyotik stres koşullarında meydana gelen bu değişiklikler, karmaşıklıklarından dolayı uzun yıllardır üzerinde çalışılıyor olmasına rağmen halen tam olarak anlaşılamamıştır. Bu da, bitki kuraklık stres tepkisini anlamak ve tarımsal anlamda önemi olan bitkilerin stres toleransını arttırmak amaçlı çalışmalarda yeni yaklaşımlar kullanılmasını gerektirmektedir. Karşılaştırmalı genomik ve tranksriptomik çalışmaların yapılması, bitki kuraklık stres tepkisinde miRNA’ların oynadıkları rollerin anlaşılması, toleransları daha yüksek olan yabani genotiplerin mekanizmalarının aydınlatılması ve bitki stres adaptasyonunda epigenetiğin rolünün ortaya konulması öncelikler arasında yer almaktadır. Bu bilgilerin klasik ıslah çalışmalarıyla entegrasyonu, doğada gerçekleşen çoklu abiyotik stres koşullarına dayanıklı bitkilerin geliştirilebilmesi için en önemli aşamadır.

Keywords


Kuraklık stresi, Kuraklık toleransı, Fizyolojik ve Metabolik değişiklikler, Yeni yaklaşımlar

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf.v3i5.307-315.307

 Creative Commons License
This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISSN: 2148-127X

Turkish JAF Sci.Tech.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF) is indexed by the following national and international scientific indexing services: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Journals

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

International Journal of Poultry - Ornamental Birds Science and Technology

Turkish Research Journal of Academic Social Science

Turkish Research Journal of Academic Technical Science

Turkish Research Journal of Academic Health and Medical Sciences

Our congresses

International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (TARGID)

International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF)

Our Youtube Channel

TURAS TV

Our Books

Our Scientific Books

About Us

The Turkish Science and Technology Publishing (TURSTEP) is an online and open-access platform to publish recent research and articles of scholars worldwide. Founded in 2013 and based in Turkey, the TURSTEP as a platform for academics, educators, scholars, and students from Turkey and around the world, to connect with one another. The TURSTEP disseminates research that is proven or predicted to be of significant influence for the general public.

       

Contact Us

Please send all inquiries to the email:

teditor@agrifoodscience.com

Business Adress

Eğriköprü mh. Pilot Kaya İstektepe Cad. 9/1 BLOK Daire 7, 58050 Merkaz/Sivas, Turkey